AFS: definisjon, funksjon, driftsprinsipp og årsaker til defekter

AFS: definisjon, funksjon, driftsprinsipp og årsaker til defekter

AFS (Active Front Steering/Aktiv frontstyring) er et aktivt styrekontrollsystem, som har blitt brukt på Cadillac og BMW. Det kom på markedet i 2003. Systemet kontrollerer styreradiusen, og med kjørehastigheten tatt i betraktning justeres styrevinkelen på forhjulene for å unngå skrens. Dette gir bedre håndtering og manøvrering på bilen, så vel som at kjøresikkerheten økes.

Hvordan AFS fungerer

Et planetgir med episyklisk gir er bygget inn i stryreakselen. Det episykliske giret er koblet til en elektrisk motor, som kontrolleres av systemet. Variabel hastighet og retning på det episykliske girets rotasjon gir rom for endring av styreradiusen ved å justere styreresponsen etter veiforholdene.

Systemet analyserer total vinkel på styreakselens rotasjon, bilens girhastighet og dens laterale akselerasjonsrate. Med denne informasjonen kan systemet kalkulere hastigheten og retningen som kreves på motorens akselrotasjon.

AFS er tett linket til stabilitetskontrollsystemet. Sistnevnte vil i seg selv justere styrevinkelen på forhjulene for å gjenopprette bilens tiltenkte retning i tilfelle overstyring.

Populære biler utstyrt med AFS

Årsaker til feilfunksjon

  • Feil i rattvinkelsensoren eller girhastighetssensoren.
  • Dårlig reparasjon av rattstammen.
  • Dårlig justering av total styrevinkelsensor.
  • Feiljusterte hjul.