Bruk fargen på eksosen til å finne ut hva som er galt med bilen

Bruk fargen på eksosen til å finne ut hva som er galt med bilen

Et av tegnene på defekter i motoren og tilhørende systemer, er at det ryker fra eksosrøret. Mange problemer kan identifiseres på grunn av fargen og strukturen til eksosrøyken. I denne artikkelen ser vi på de forskjellige fargene eksosen kan ha, og årsakene til at den ser sånn ut.

Hvorfor ryker det av bilen min når jeg starter den?

Hvis det bare ryker av motoren rett etter at du har startet den, spesielt hvis det er kuldegrader eller tørt vær, og røyken forsvinner når motoren er blitt varm, er ikke dette et tegn på at noe er galt. Det er bare på grunn av at kondensen i eksossystemet fordamper.

Hvorfor kommer det hvit røyk fra eksosrøret?

Hvis røyken fra eksosrøret ikke forsvinner etter at motoren er blitt varm, og det skjer når det er varmt og tørt i været, er det et tegn på at det kommer vann inn i motoren. Det er to måter dette vanligvis skjer på: Enten ved at det kommer vann i kjølevæsken, noe som tyder på at topplokkpakningen lekker, eller sammen med drivstoffet hvis det er av dårlig kvalitet.

 Hvordan får jeg bort den hvite eksosrøyken? Du kan gjøre følgende: 
 1. Kontroller nivået med kjølevæske i ekspansjonstanken. Hvis det med ett er mye mindre kjølevæske, tyder det på at det er en lekkasje i systemet.
 2. Undersøk motorrommet: Forbindelsen mellom motorblokken og topplokket er ofte et punkt hvor kan opptre lekkasjer.
 3. Ta en titt i kjølevæsketanken. Hvis du oppdager olje i tanken, er det et indirekte tegn på at pakningen til topplokket lekker, og sammen med den hvite røyken, tegn på at kjølevæsken kommer inn i forbrenningskamrene i motoren.
 4. Undersøk oljepåfyllingsstussen. Det skal ikke være hvitt skum på den.
 5. Hvis du oppdager ett eller flere av tegnene over, må du få satt bilen på verksted, slik at mekanikerne kan undersøke den grundig. I forbindelse med reparasjonen kan det bli nødvendig å bytte pakningen til topplokket, og også muligens å slipe kontaktflatene mellom motorblokken og topplokket.
 6. Hvis kjølesystemet er i orden, kan du forsøke å fylle drivstoff på en annen bensinstasjon.
 7. Kontroller at det ikke lekker fra drivstofftanken. Få den reparert eller byttet ut ved behov.
Hvit røyk fra eksosrøret

Kan jeg fortsette å kjøre bilen hvis det kommer hvit røyk fra eksosrøret?

Nei, det kan du ikke. Du må aldri vente med å finne årsaken til dette. Når det kommer kjølevæske i oljen, blir den utvannet, og det forringer smøreegenskapene. Dette kan føre til de bevegelige delene i motoren blir ødelagt. Derfor er det best å få tak i en bergingsbil, selv om bilen bare skal til nærmeste verksted.

Noen ganger kommer det hvit røyk fra under panseret. Dette kan være et tegn på at kjølevæsken koker og at motoren er overopphetet, og også på at radiatoren eller de tilhørende rørene kan lekke. Du må stoppe bilen med en gang hvis dette skjer, og vente til motoren blir avkjølt. Så kan du kontrollere om det er lekkasjer i kjølesystemet. Du må ikke kjøre videre hvis det lekker mye.

Hvorfor kommer det sort eksos fra bilen min?

Tykk, sort røyk fra eksosrøret er et tegn på blandingen av luft og drivstoff er for kraftig. Dette kan være på grunn av at luftfilteret er tett, slik at det kommer mindre luft til motoren, en defekt drivstoffpumpe eller -regulator, som fører til økt trykk i drivstoffslangen.

 Følg disse trinnene hvis du har oppdaget et problem: 
 1. Mål trykket i drivstoffsystemet med en trykkmåler.
 2. Kontroller innsprøytningsdysene. Det gjør du ved å måle motstanden i dem med et multimeter og sammenligne disse verdiene med de nominelle. Få et verksted til å gjennomføre en grundigere undersøkelse, dette gjøres med en egen verktøystasjon.
 3. Pass på at oksygensensorene fungerer som de skal. Først kontrollerer du at sensorene er koblet godt til tilkoblingspunktene. Rengjør tilkoblingspunktene ved behov. Ta delen fra hverandre og undersøkt den. Hvis det er avleiringer på den beskyttende hylsen til komponenten, er det et tegn på at den må byttes ut.
 4. Slå på tenningen. Koble multimeteret til kretsen til varmeelementet. Spenningen skal være 12 V.
 5. Koble følerne til signalkabelen og sikkerhetsjord. Avlesningen på multimeteret skal være 0,45 V.
 6. Fjern tilkoblingselementet fra enheten. Mål motstanden mellom tilkoblingspunktene til varmeelementet. Avlesingene kan variere avhengig av sensortypen, men bør være innenfor 2–10 Ohm.
 7. Installer en ny sensor i stedet for den defekte.
 8. Hvis du har en dieselbil, starter du modusen for regenerering av partikkelfilteret.
 9. Et tett partikkelfilter kan føre til at det kommer tykk, sort røyk fra eksosrøret til dieselbiler.
Sort eksos fra bilen min

Kan jeg fortsette å kjøre hvis det kommer sort røyk fra eksosrøret?

Hvis det kommer sort røyk fra bilen din, må du finne ut hva problemet er så snart som mulig. Hvis luft og drivstoffblandingen er for kraftig, vil den brenne langsommere enn normalt, noe som fører til at enkelte motorelementer blir overopphetet. I tillegg vil en del av drivstoffet først bli forbrent i lyddemperen, noe som medfører risiko for banking i motoren og at katalysatoren blir ødelagt. Tennpluggene blir defekte tidligere enn normalt. Noen av elementene i eksossystemet kan bli brent gjennom over tid. Motoren kan bli blokkert.

Hvorfor kommer det blå eksosrøyk fra bilen?

Dersom det kommer blå eksosrøyk fra bilen, er det et tegn på at det kommer olje inn i forbrenningskamrene. Dette er vanligvis på grunn av slitasje i enheten med stempel og sylindere, at stempelringer står fast, defekte ventilspindelpakninger eller bruk av olje med feil viskositet.

 Dette kan du gjøre: 
 1. Pass på at smøresystemet er tilført en korrekt oljetype. Hvis det er feil olje på systemet, må du få det skylt og deretter fylt med korrekt olje.
 2. Mål trykket i motorsylindrene. Dersom trykket er for lavt, er ikke forbrenningskamrene tette lenger. Det er nødvendig med en grundigere undersøkelse.
 3. Få bilen på verksted. Blå røyk fra bilen er ofte et tegn på at det er på tide med en overhaling av motoren. Det er umulig å utføre dette arbeidet uten hjelp fra spesialister.
Blå eksosrøyk fra bilen

Hva skjer hvis jeg fortsetter å kjøre når det kommer blå røyk fra bilen?

Blå røyk er i seg selv et tegn på defekter. Hvis du utsetter utbedringen av problemet, vil det bare føre til at det blir mer alvorlig. Hvis du, for eksempel, får byttet ventilspindelpakningene og stempelringene i god tid, kan du unngå store problemer. Dersom du derimot venter med å bytte dem, kan stemplene bli gjennombrente, noe som medfører mye større kostnader.

Konklusjon

Røyk fra eksosrøret innebærer nesten alltid defekter i diverse systemer i bilen. Du må ikke ignorere dette. Dess raskere du får utbedret problemet, dess mindre alvorlig vil skaden på bilen din være.