Hva er Q4? Egenskaper og tekniske spesifikasjoner

Hva er Q4? Egenskaper og tekniske spesifikasjoner

Q4 er en firehjulsdrift brukt på Alfa Romeo siden 1994. Den gir bedre dynamikk og off-road egenskaper på bilen. Den øker også stabiliteten på glatt føre.

Hvordan Q4 fungerer

Til å begynne med ble det bare produsert full firehjulsdrift, der alt dreiemomentet fra motoren ble overført til alle fire hjulene samtidig. En tyktflytende kobling av typen Ferguson eller en selvlåsende differensial av typen Torsen var ansvarlig for fordelingen av dreiemomentet mellom akslene.

Senere ble utgaver med delvis AWD lansert. Under normale kjøreforhold overføres motorens dreiemoment kun til bakakselen, men om forhjulene sklir vil forakselen kobles til og motta opptil 50% av dreiemomentet. Til dette brukes en elektronisk styrt flerplates friksjonsclutch.

Q4 egenskaper

Drivtype Særegenheter ved differensialene Alfa Romeo modeller utstyrt med denne drivtypen
Full AWD Senterdifferensialen er et planetgir med tyktflytende kobling. Fremre differensial er av den åpne typen, mens bakre er en selvlåsende Torsen differensial. 155 167.
Torsen senterdifferensial fordeler dreiemomentet mellom akslene i radius 57:43. Ved hjulskrens, kan denne radiusen endres fra 72:28 til 22:78, og slik gi mer kraft til hjulene med bedre grep. 159 939; Brera 939; Spider 939.
Senterdifferensialen er utstyrt med en tyktflytende kobling og elektronisk lås. Bakre differensial er selvlåsende. 164.
Delvis AWD En selvlåsende Torsen eller en elektronisk styrt åpen differensial kan brukes på bakakselen. Den aktive fordelerkassa (ATC) kjennetegnes ved rask aktivering og kobler til forakselen umiddelbart. Giulia 952; Stelvio 949.