Hvordan rengjøre innsuget

Hvordan rengjøre innsuget

Moderne luftinntak kan fungere i lang tid uten service. Det er imidlertid viktig å ta noen forebyggende tiltak ca hver 120 000 km for å holde dem feilfrie. Spesielt må du rense innsuget. Du kan utføre denne jobben på egenhånd på bare 10 til 20 minutter. I denne artikkelen vil vi ta for oss tegn på forurenset gasspedal og forklare hvordan du kan rense den selv.

Hva er et innsug?

Denne komponenten er et element for luftinntak som kontrollerer mengden luft som går inn til forbrenningskamrene. Den påvirker direkte prosessen med luft-drivstoff dannelse. Den kan ha enten mekanisk eller elektrisk aktivering. Den er montert i en kasse koblet til slangene til kjøleanlegget, veivhusventilasjon og fordampning av utslipp, sensorkoblinger etc. Delens plateaksel er utstyrt med posisjonssensor som måler innsugsåpningens vinkel og hastighet. Avlesninger fra denne sensoren brukes av motorens kontrollenhet for å justere innsprøytning og tenning. 

Hva er et innsug

I mekaniske komponenter er platen koblet til gasspedalen med en kabel eller spak: når pedalen er trykket inn åpner platen seg i korresponderende vinkel.

Deler med elektrisk aktivering inkluderer en elektrisk motor som er ansvarlig for å åpne luftkanalen; motorens kontrollenhet gir kommandoer til motoren basert på avlesningene på flere sensorer.

Hva er tegnene på forurenset innsug?

 • Problemer med motorstart. På grunn av tankens utforming kan sommerfuglventilen la mindre luft passere enn det det er behov for ved små åpningsvinkler. Dette fører til redusert trekkraft, spesielt på lavt turtall. Noen ganger kan motoren til og med stoppe.
 • Ustabil eller høyt turtall på tomgang. Dette skjer når mer luft enn nødvendig tilføres motoren på grunn av at mekanismen blir sittende fast i åpen posisjon.
 • Økt drivstofforbruk. I noen biler kan overflødig lufttilførsel føre til at for mye drivstoff kommer inn i motoren. Den forbrenner til ingen nytte.
 • Redusert motorytelse. Om ventilen ikke åpner seg til nødvendig vinkel, får forbrenningskamrene utilstrekkelig mengde luft. Føreren kan merke at bilens dynamikk blir betydelig verre.

Hvordan rengjøre innsuget uten å fjerne den fra bilen?

 1. Parker bilen din på en rett overflate som du har tilgang til motorrommet fra alle sider. Det er best å arbeide utendørs eller i et godt ventilert rom.
 2. Sikre bilen din med hjulsperrer.
 3. Åpne panseret. Koble den negative terminalen av batteriet.
 4. Finn innsuget. Det skal være et sted mellom luftfilteret og inntaksmanifolden. Om du har problemer med å finne komponenten, kan du be noen tråkke inn gassen for å se hvordan innsuget åpner seg.
 5. Definer hvilke verktøy du trenger for å koble av luftfilterrøret. Forbered dem. I tillegg til verktøy vil du trenge vernebriller, papir, litt motorolje, myk liten børste eller myk klut, maskeringstape eller spesiell gjennomsiktig tape og en kanne med innsugsrens.
 6. Ved hjelp av maskeringstape eller gjennomsiktig tape merker du alle slanger du må fjerne for å komme til innsuget og luftkanalen.
 7. Med en skrutrekker eller skiftenøkkel løsner du klemmen på luftkanalen.
 8. Ta røret forsiktig av. Sørg for å ikke skade pakningen om det finnes. Utfør jobben forsiktig så du ikke kobler fra elektriske koblinger og slanger. Om innsuget er koblet til rør fra begge sider, holder det å fjerne bare en av dem.
 9. Ta på deg vernebriller og hansker.
 10. Spray innsugsrens på indre overflate på delen. La middelet virke i 5–10 minutter.
Spray innsugsrens på indre overflate på delen
 1. Fjern smuss med en børste eller myk klut. Vær obs på at noen innsug har et spesielt molybden belegg. Du må rense dem med forsiktighet.
 2. Bruk papir for å fjerne rester av rensen. Om nødvendig kan området behandles en gang til.
 3. Tørk delen tørr.
 4. Påfør en dråpe av olje til innsugsakselen. Spre det utover med for eksempel en bomullspinne.
 5. Fest inntaksmanifoldens rør og stram klemmen med omtrent samme styrke den opprinnelig var strammet. Sett tilbake alle slanger.
 6. Start motoren. La den gå på tomgang noen minutter.
 7. Prøvekjør. Om motorproblemene skyldtes skittent innsug, skulle det nå være i orden.

Hvordan rense innsuget ved å ta den vekk fra bilen?

Demontering av delen tillater deg å rense den så grundig som mulig. Det vil imidlertid ta lenger tid.

 Gjør som følger: 
 1. Gjenta steg 1, 2, 3, 4 og 5 fra forrige liste. Husk at du kan trenge mer verktøy for å fjerne hele delen. Det er dessuten å anbefale å ha en ren tank for å drenere kjølevæske og litt ny kjølevæske, lik den du allerede bruker.
 2. Fjern luftfilter om det er nødvendig for tilgang til innsuget.
 3. Løsne alle klemmer, og så koble fra elektriske kontakter, slanger og rør fra innsuget. Vær forsiktig når du fjerner slangen på kjøleanlegget, spesielt om motoren gikk før det: kjølevæsken kan være varm.
 4. Løsne festene på innsuget og fjern dem fra bilen. I noen biler er det et ekstra feste – en brakett. Om gasspedalen aktiveres manuelt, må du koble fra gasspedalens kabel.
 5. Dekk til åpningen på inntaksmanifolden for å hindre smuss i å komme inn i enheten.
 6. Koble tomgangs luftventilen fra innsuget. Den må også rengjøres.
 7. Påfør litt rens på overflaten av din bils innsug og behandle alle områder som er vanskelig å komme til. Fjern smuss med en børste og papir eller en myk klut.
Påfør litt rens på overflaten av din bils innsug og behandle alle områder som er vanskelig å komme til
 1. Tørk de rengjorte elementene.
 2. Rengjør monteringssokkelen på innsuget og monter ny pakning.
 3. Sett alle komponentene tilbake på plass i motsatt rekkefølge.
 4. Sjekk kjølevæskenivået. Fyll opp om nødvendig.
 5. Juster komponenten. Les videre for å finne ut hvordan.

Justering av mekanisk kontrollert innsug

 1. Fjern terminaler fra batteriet i 15 minutter. Så setter du dem på igjen. Om du allerede har fjernet dem når du rengjorde delen, kan du hoppe over dette steget.
 2. Start motoren. La den gå på tomgang i 10 minutter. Husk å ikke skru på ytterligere apparater som bruker energi.
 3. Stopp motoren i rundt 10 sekunder. Start igjen.
 4. Vent til motoren er kommet opp i driftstemperatur. Etter det kan du begynne å bruke bilen.
 5. Merk: du må kanskje kjøre 150–200 km til tomgangen stabiliseres.

Justering av elektronisk kontrollert innsug

Justeringsprosessen kan variere fra bil til bil. Før du starter prosedyren må du derfor se i bilens brukermanual for å følge eksakt handlingssekvens.

 Vanlig algoritme er som følger: 
 1. Les prosedyren og prøv å huske den. Du må handle raskt, så du har ikke tid til å sjekke detaljene.
 2. Start motoren. Varm den opp til driftstemperatur.
 3. Stopp den i 10 sekunder.
 4. Skru på tenningen i 3 sekunder.
 5. Trykk gasspedalen raskt fem ganger. Hvert trykk skal ta ett sekund. 
 6. Trykk gasspedalen helt inn i 7 sekunder. Hold den inne til “Check Engine”-lyset lyser fast, og hold i ytterligere 3 sekunder.
 7. Slipp opp gasspedalen og start motoren.

Hvordan unngå at innsuget blir skittent?

 • Bruk bare høykvalitets drivstoff. Ellers vil urenheter og forurensning komme inn i motoren og forårsake rask ansamling av karbon på innsuget. Av samme grunn bør du også skifte luftfilter jevnlig. Det anbefales å spyle gjennom drivstofftanken fra tid til annen.
 • Bytt luftfilteret i tide. Sørg alltid for at inntakssystemet er lufttett. Denne enkle sjekken forhindrer ufiltrert luft å bli sugd inn i inntakssystemet på områder der komponenter ikke er ordentlig godt festet.
 • Sørg alltid for at veivhusets ventilasjonssystem er feilfritt. Feilfunksjoner her forårsaker rask dannelse av oljeansamlinger på elementer i innsuget.

Konklusjon

Motorstabilitet og ytelse beror på riktig funksjon på relaterte deler. Derfor er rengjøring av innsug en av de obligatoriske prosedyrene til inntakssystemet. Våre tips vil hjelpe deg å gjøre det selv og spare verkstedutgifter.

[Total: 0   Average: 0/5]