PCS: beskrivelse, egenskaper og driftprinsipp

PCS: beskrivelse, egenskaper og driftprinsipp

PCS (Precision Control System/Presisjonskontroll) er et elektronisk stabilitetskontrollsystem på Oldsmobile. Dette ble først brukt i 2000-modellen Intrigue sedan. Det gir bedre håndtering og stabilitet under manøvrering, for eksempel ved å forhindre skrens når du kjører rundt hindringer.

Hvordan PCS fungerer

Faktisk retning på bilen vurderes ved å analysere følgende:

  • rotasjonshastigheten på hjulene; 
  • bilens girhastighet;
  • lateral akselerasjonsrate.

Om faktisk retning ikke stemmer overens med tiltenkt retning, sender systemet en kommando til ABS´ hydrauliske enhet. ABS-pumpen aktiveres og øker trykket i visse bremsekretser. Dette fører til individuell fartssenkning på hjulene. Slik vil bilens kjøreretning gjenopptas, likeså veigrepet på det skrensutsatte hjulet.

Populære Oldsmobile modeller utstyrt med PCS

Årsaker til PCS feilfunksjon

  • Skadede ledninger på ABS-sensorer eller oksygensensor. 
  • Dannelse av smuss på ABS-sensorene.
  • Lavt bremsevæskenivå.