Slik fikser du banking og knaking fra opphenget

Slik fikser du banking og knaking fra opphenget

 1. Kontroller støtdemperne.
  Pass på at de ikke har noen oljelekkasjer.

 2. Kontroller bøssingene.
  Løse komponenter eller sprekker i gummidelene betyr at de er utslitte.

 3. Kontroller bærekulen.
  Pass på at det ikker er noen sprekker i støvdekselet og at det ikke er for mye slark i huset.
  Det vanligste tegnet på en defekt bærekule er banking i svinger.

 4. Sjekk hvordan hjulene beveger seg.
  Hvis bilen veiver og rattvinkelen er redusert, må du inspisere styrespindelen nøye.

 5. Kontroller armene, vær spesielt nøye når du ser på festene og tetningene.

 6. Kontroller styringssystemet.
  Kontroller styrestagene og endeleddene hvis rattet vibrerer og du hører uvanlige lyder.
  Bytt ut den defekte delen hvis du fant fram til årsaken til problemet ved å følge disse trinnene. Ellers må du nok ta kontakt med et verksted.