Slik hindrer du at automatgirkassen blir overopphetet

Slik hindrer du at automatgirkassen blir overopphetet

 4 enkle tips 

 • Bytt ut giroljen og filteret i god tid. Bytt transmisjonsoljen og forbruksdelene i henhold til de anbefalte vedlikeholdintervallene fra produsenten.
 • Bruk bare oljen som bilprodusenten anbefaler.
 • Se over den automatiske girkassen hver andre måned. Det vil hjelpe deg med å kunne oppdage lekkasjer i tide, og å holde oljetrykket på korrekt nivå.
 • Rengjør varmeveksleren regelmessig. Få verkstedet til å rengjøre den hver gang du bytter girolje.

Hva skjer hvis transmisjon blir overopphetet?
 1. Oksidasjon av oljen.
  Oksidert transmisjonsolje gir ikke lenger god nok smøring, beskyttelse mot slitasje eller blokkeringer og oksidasjon, så den beskytter ikke delene i bilen din mot slitasje.

 2. Sotavleiringer på bildeler.
  Høy temperatur fører til at det oppstår sotavleringer, som fører til at ventiler og solenoider ikke fungerer som de skal, og blokkerer væskekanaler.

 3. Oljelekkasje.
  Gummielementene i transmisjonen blir harde ved høye temperaturer. Lekkasje i indre koblinger kan føre til at pumpen blir defekt, mindre oljetrykk i systemet og at hele enheten ikke fungerer korrekt.

 4. Deformert ventilhus.
  Et deformert ventilhus kan ikke repareres, og må byttes ut.