Slik kontrollerer du kjøleviften til motoren

Slik kontrollerer du kjøleviften til motoren

 Slik sjekker du en mekanisk kjølevifte 

 1. Kontroller viftereimen til kjøleviften.
  Bytt ut reimen hvis du finner selv små mengder oljerester på den.
  Bytt den ut hvis du ser noen tegn på at den er slitt eller i ferd med å revne.
 2. Kontroller strammingen til viftereimen og tilstanden til strammehjulet.
 3. Kontroller lageret til kjøleviften.
  Slå så av motoren og roter viften manuelt. Den bør rotere jevnt.
  Bytt ut lageret hvis du oppdager at det viften ikke roterer jevnt eller at det er slag i den. Noen lager må byttes ut som en enhet.
  Stram reimen hvis det er slark i den.
  Bytt ut strammehjulet hvis det er defekt.
 4. Kontroller viskosekoblingen.
  Roter bladene når motoren er koblet ut, og sjekk om det er slark i forhold til akselen. Det skal ikke være noen motstand, treghet eller slark.
  Hvis du merker noen av disse tegnene på at viskosekoblingen er defekt, må du fjerne delen. Varm opp koblingen ved å legge den i kokende vann i minst 10 minutter. Ta den varme delen forsiktig opp av vannet og forsøk å rotere den noen runder.
  Hvis det ikke er økt motstand når du roterer den, påfør silikonolje på viskosekoblingen. Dersom viskosekoblingen er vedlikeholdsfri (dvs. at det ikke er mulig å fylle på silikonolje), må den byttes.

 Slik sjekker du en elektrisk kjølevifte 

Obs! Koble alltid fra den negative polen på batteriet før du begynner å arbeide med den elektriske viften.
 1. Kontroller om sikringen har gått. Bytt den i tilfelle ut.
 2. Inspiser releet.
  Bytt det ut hvis du ser sot eller oksidasjon på det.
 3. Kontroller at releet fungerer som det skal.
  Se på oversikten for releer og sikringer. Finn releet for kjøleviften og den normale verdien for motstand.
  Koble multimeteret til releet for kjøleviften og den faktiske verdien for motstand.
  Bytt ut releet hvis den faktiske verdien ikke samsvarer med den nominelle verdien.
 4. Kontroller kablene til kjøleviften.
  Bytt ut skadde kabler.
 5. Kontroller sensoren for kjølevæsketemperatur.
  Dette gjør du ved å starte motoren, la kjølevæsken varmes opp til 80–95 °C og så sjekke om viften er blitt aktivert.
  Bytt ut sensoren for kjølevæsketemperatur hvis viften ikke blir aktivert.
 6. Kontroller tilkoblingselementene.
  Bruk spray for elektriske tilkoblingselementer hvis de er oksidert.
 7. Slå på viften for å kontrollere hvordan det elektriske drevet fungerer.
  Koble fra tilkoblingspunktene til temperatursensoren og start motoren – viften skal også starte.