Slik sjekker du bilbatteriet

Slik sjekker du bilbatteriet

Enkle metoder fra AUTODOC

 1. Inspiser batteriet

  • Fjern eventuell korrosjon på batteripolene med en stålbørste og ta på kobberpasta.
  • Det er best å bytte batteriet hvis det er noen skader på huset.
 1. Kontroller elektrolyttnivået med en måler

  Fjern eventuelt støv og smuss fra måleren og se på fargen:
  • Grønn betyr normalt elektrolyttnivå og normal spenning.
  • Hvitt betyr at det er lav spenning, og at batteriet må lades.
  • Rødt betyr at surhetsgraden til elektrolytten er økt og at det er mindre vann.
 • i Pass på at du kobler fra batteripolene.
 • i Fyll på destillert vann ved behov.
 • i Bruk gummihansker når du arbeider med elektrolytt, hudkontakt kan før til kjemiske brannsår.
Kontroller elektrolyttnivået med en måler
 1. Kontroller elektrolyttnivået med markeringene på batterihuset

  Pass på at elektrolyttnivået er mellom de to markeringene, «min» og «max».
 • i Pass på at du kobler fra batteripolene.
 • i Fyll på destillert vann ved behov.
 • i Bruk gummihansker når du arbeider med elektrolytt, hudkontakt kan før til kjemiske brannsår.
 1. Kontroller elektrolyttnivået med et glassrør hvis det ikke er noen nivåmarkeringer på batteriet ditt
 • i Merk: Dette gjelder bare batterier som kan vedlikeholdes.
 • i Kontroller elektrolyttnivået i hver celle.
 • Parker bilen på et sted det er flatt. Rengjør battericellene for støv og smuss.
 • Skru av lokket til cellen og før inn glassrøret.
 • Når glassrøret støter mot blyplatene, tetter du røråpningen med en finger og tar ut røret.
 • Sett lokket på cellen igjen.
 • Mengden elektrolytt i glassrøret viser elektrolyttnivået i batteriet.
 • i Pass på at du kobler fra batteripolene.
 • i Fyll på destillert vann ved behov.
 • i Bruk gummihansker når du arbeider med elektrolytt, hudkontakt kan før til kjemiske brannsår.
Fyll på destillert vann ved behov
 1. Kontroller elektrolyttettheten

  • Parker bilen på et sted det er flatt. Rengjør battericellene for støv og smuss.
  • Skru av lokket til cellen og før inn hydrometerrøret.
  • Fyll det helt opp med elektrolytt. Hydrometerrøret skal flyte fritt i væsken.
  • Skalamerkingen på hydrometeret dit elektrolyttnivået i det flytende røret når, indikerer elektrolyttettheten.
  • Hell elektrolytten forsiktig tilbake i batteriet igjen.
  • Sett lokket på cellen igjen.
 • i Pass på at du kobler fra batteripolene.
 • i Merk: Dette gjelder bare batterier som kan vedlikeholdes.
 • i Kontroller elektrolyttettheten i hver celle.
 1. Mål batterispenningen med et voltmeter eller multimeter

  Sett multimeteret til modusen for å måle likestrøm og velg et omfang på opp til 20 volt.
  Koble den sorte føleren til multimeteret til den negative polen til batteriet og den røde føleren til den positive polen. Kontroller avlesingen på displayet til multimeteret.
  • Spenningen skal være over 12,6 volt hvis batteriet er fullt ladet. Spenning på under 12,6 vil si at batteriet er mindre enn 50 % oppladet.
  • Spenning på under 11,6 volt viser at batteriet er helt utladet.
 • i Pass på at du kobler fra batteripolene.
 • i Rengjør polene med en stålbørste før du sjekker dem, ved behov.
Mål batterispenningen med et voltmeter eller multimeter
 1. Sjekk batterispenningen med en batteritester
 • i Pass på at du kobler fra batteripolene.
 • i Rengjør polene med en stålbørste før du sjekke dem, ved behov.
 • i Batteriet må ikke brukes i mellom 6 og 8 timer før sjekken.
 • i Sjekken må bare utføres hvis elektrolyttnivået er normalt.

Koble følerne til de positive og negative polene til batteriet:

 • Mål batterispenningen uten belastningsmotstand.
  • Batteriet er 100 % oppladet hvis avlesingen er mellom 12,6 og 12,9.
  • Batteriet er utladet hvis avlesingen er lavere enn 11,5.
 • i Gjenta målingen noen ganger.
 • i Sjekken skal ikke vare i mer enn 6 til 10 sekunder.
 • i Vent 3 til 5 minutter mellom målingene.
 • Mål batterispenningen med belastningsmotstand.
  • Batteriet er 100 % oppladet hvis avlesingen er på mer enn 10,2.
  • Batteriet er helt utladet hvis avlesingen er lavere enn 7,8.