Slik sjekker du systemet som varmer opp bilen

Slik sjekker du systemet som varmer opp bilen

 Symptomer på at det er noe galt med systemet for oppvarming 

 • ! Det blåse ikke varm luft inn i kupeen når motoren er blitt varm.
 • ! Det er en merkelig lukt i bilen når du slår på varmen.
 • ! Viften fungerer ikke, eller det er bare en innstilling som fungerer.
 • ! Du finner ut at det lekker kjølevæske.
 • ! Systemet er mer bråkete enn vanlig, og du hører knaking eller smell.

 Hovedårsaker til defekter og hvordan du kan identifisere dem 

 • En luftlomme eller lite kjølevæske.
  Parker bilen på et flatt sted og vent til motoren er avkjølt. Åpne panseret. Skru av lokket til ekspansjonstanken med kjølevæske. Kontroller nivået med kjølevæske og fyll på ved behov.
 • Defekt termostat.
  Start motoren. Kontroller den nedre radiatorslangen så snart temperaturmåleren viser mer enn null. Den bør være kald. Hvis den blir varm med en gang, kan det hende det er noe galt med termostaten. Kontroller den nedre radiatorslangen når kjølevæsken når 85 °C. Den skal være mellom varm og veldig varm. Hvis den fortsatt er kald, er termostaten din defekt.
 • Blokkeringer i registeret eller rørene.
  Rengjør registeret til varmeapparatet og fjern smuss og fremmedlegemer. Fjern registeret til varmeapparatet og skyll det med et spesielt middel.
 • Defekt blåsermotor.
  Kontroller de elektriske kretsene, spesielt kontaktene. Pass på at børstene og lagrene ikke er slitt ut.
 • Defekt reguleringsventil for kjølevæske eller spjeld til varmeapparat.
  Inspiser reguleringsventilen for kjølevæske eller spjeldet til varmeapparatet. Hvis du ser at spaken til reguleringsventilen er rustet, at gummitetningene er tørre eller at reguleringsventilen eller spjeldet er slitt, må disse delene byttes ut.