ABS-system: formål og funksjoner

ABS-system: formål og funksjoner

ABS-bremsene er ikke der for å gi føreren en skikkelig støkk i livet, selv om det gjerne er resultatet av det første møtet med dette bremsesystemet, når det med ett føles som om bremsepedalen lever sitt eget liv. Bilen kan også begynne å riste og komme med skrapende lyder. Tvert imot er det snakk om et sikkerhetssystem, som bidrar til at føreren beholder kontrollen over kjøretøyet i krevende situasjoner. Det er viktig å fortsette å holde bremsepedalen inne og la systemet gjøre jobben sin. Slipper du opp pedalen, deaktiveres systemet igjen. 

Hva er ABS-bremser?

ABS er en forkortelse for det tyske «Antiblockiersystem», altså antiblokkeringssystem, og det ble patentert av Bosch i 1978. Prinsippet i seg selv er mye eldre, og går tilbake til begynnelsen av det tjuende århundret. 

Formålet med systemet er å hindre at hjulene blokkeres hvis føreren må bremse kraftig opp. S-en i ABS står for system, så ABS-system blir dobbelt opp! 

Det er et elektronisk styrt system som består av sensorer, ventiler og en styreenhet. Det er plassert en sensor, som måler hastigheten til hjulet, på hvert av de fire hjulene til bilen. Ventilene regulerer mengden bremsekraft til hvert hjul eller hjulpar. Styreenheten justerer aktiviten til ventilene basert på informasjon fra hastighetssensorene.  

Det er ikke bare personbiler som utstyres med ABS, andre typer kjøretøy, som motorsykler og lastebiler, har også dette som standard. Det har vært påbudt å utstyre alle nye biler med ABS-bremser i Europa siden 2004, men det er ikke ulovlig å kjøre en personbil som ikke har dette systemet. Det er derimot enkelte kjøretøygrupper som skal ha blokkeringsfrie bremser, blant annet hvis de veier mer enn 16 tonn. Det gjelder også for busser som brukes på lengre strekninger, men ikke for bybusser. Det finnes flere lignende sikkerhetssystemer som kan bruke samme system. 

hva er abs bremser

Hva er fordelen med ABS-bremser? 

Ved kraftig oppbremsing kan hjulene bli låst. Låses forhjulene, fortsetter bilen rett frem i kjøreretningen, og vil eventuelt kjøre inn i hindringen som førte til oppbremsingen i første omgang. Låses bakhjulene, kan bilen skli ut til en side, også med det resultatet at føreren mister kontrollen. 

ABS-teknologien motvirker at hjulene blir blokkert. Når en sensor melder at et hjul er i faresonen, reduserer systemet bremseytelsen til dette hjulet ved å minske kraften bremseklossen presses inn med. Dermed ruller det fritt igjen, og føreren beholder kontrollen. Du har styringen på bilen, og kan manøvre for å unnvike hindringer.   

På de fleste underlag vil ikke blokkeringsfrie bremser føre til kortere bremselengde. 

Glatte og våte veier er en del av livet i store deler av året her i norden. Risikoen for at hjulene mister veigrepet og låser seg er høyere på slikt underlag. 

ABS-lampe lyser

Det står ABS på ABS-lampen på dashbordet, så denne lampen er ikke noe mysterium. Hvis den fortsetter å lyse mens du kjører, vil det si at et eller annet ikke stemmer med dette eller tilknyttede systemer. Bremsene fungerer fortsatt, så det er ikke slik at du må stoppe bilen umiddelbart, men av en eller annen grunn har ABS-funksjonen sluttet å virke. Det påvirker eventuelt også andre assistentsystemer, som bruker de samme systemene. Det er lurt å ta en tur på verksted så snart som mulig, slik at de kan lese av hvilke feilkoder som er aktivert. Eventuelt er det et par ting du kan sjekke selv, og hvis du har din egen feilkodeleser, kan du se etter hvilken feilkode som er aktivert også. 

Det er mulig å slå av ABS-funksjonen med en knapp i mange biler, i alle fall delvis. Så det første du kan sjekke, er posisjonen til denne knappen. Den viser gjerne et lite bilikon med to svingete linjer bak, som symboliserer slingring.

Merk at du må stoppe med en gang og ringe etter veihjelp hvis varsellampen for bremsene begynner å lyse. Det er en rød sirkel med et utropstegn inni og to «parenteser» rundt. 

ABS-lampe lyser

Årsaker til feil på ABS-bremser 

Det er litt av hvert som kan gå galt med ABS-systemet og føre til at varsellampen begynner å lyse. Her ser vi på noen av problemene som kan oppstå. 

  • ! Det er for lite bremsevæske i ekspansjonstanken på grunn av en lekkasje, eller for mye luft i væsken. Begge deler påvirker hvor effektivt ABS-bremsene kan fungere. Det kan ha kommet luft inn i systemet sist noen fylte på bremsevæske, hvis bremsene ikke ble luftet godt nok, vil luftboblene føre til trøbbel. 
  • ! Tilsmussede eller tildekte sensorer. Olje, metallspon og fremmedlegemer som kastes opp av hjulene, kan føre til at sensorene ikke fungerer som de skal. Dette er noe du kan ta en titt på selv, ved å ta av hjulene og inspisere sensorene. Det er imidlertid en ganske stor jobb, siden bilen må løftes opp. 
  • ! Kabelbrudd. Kabler i bilen utsettes for både høy belastning og høye temperaturer, og det kan hende det fører til at de går i stykker. De lange kablene må følges hele veien fra sensoren til styreenheten. 
  • ! Defekte sikringer. I håndboken til bilen skal det være en oversikt over de forskjellige kretsene. Det er imidlertid en årsak til at sikringer går, så det vil vanligvis ikke løse problemet hvis du bare bytter sikringen. 
  • ! Korrosjon på styreenheten. Dette vil etterhvert hindre eller forstyrre signalene fra sensorene. 
  • ! Den hydrauliske pumpen er ikke i orden. Pumpen sørger for at bremsevæsken kommer dit den skal, og vil, som alle bevegelige deler, med tiden bli slitt.

Avsluttende ord

Det er som sagt ikke umiddelbart farlig å kjøre en bil når de blokkeringsfrie bremsene ikke fungerer som de skal, men det vil endre hvordan bremsene virker. Bremsesystemet er et livsviktig sikkerhetssystem, så selv om en mindre viktig funksjon er ute av spill, anbefaler vi at du tar tak i problemet og utbedrer det så raskt som mulig. 

Profilen din er din egen personlige assistent

Her kan du spore bilutgifter, oppdatere billoggen og planlagte delebytter, lagre veiledninger, notater og dokumenter