Slik lufter du bremsene

Slik lufter du bremsene

Effektiv funksjon av bremsesystemet er et av hovedvilkårene for sikker kjøring. Derfor er det enhver bileiers plikt å holde bremsene i god stand: du bør bytte forbruksvarer i tide, sjekke at slangene ikke lekker og fjerne eventuell luft fra systemet. La oss se på årsakene til luft i systemet. I denne artikkelen går vi gjennom den korrekte måten å lufte bremsene på.

5 hovedårsaker til luft i systemet

 • For lavt væskenivå i tanken. På grunn av dette, kan det bli sugd luft inn i systemet.
 • Slitte gummikomponenter. Foringene til hjulsylindere (eller bremsekaliper) er utsatt for fukt, smuss og kjemikalier fra veien og mister dermed med tiden elastisitet, noe som fører til lekkasjer. Over tid vil slangene også begynne å sprekke.
 • Bremsevæsken byttes ikke i tide. Slangene som bremsevæsken strømmer gjennom, har en porøs struktur. Det vil si at det vil trenge inn små mengder vann gjennom slangene, som dermed havner i systemet. Vannet blir blandet med bremsevæsken, noe som gjør at kokepunktet blir lavere. Dette kan føre til at væsken kan begynne å koke hvis føreren bremser ofte, for eksempel ved kjøring på svingete veier. Kokeprosessen fører til at det dannes damp, og som en følge av det, oppstår det luftlommer i noen deler av rørene og slangene.
 • Lekkasje i pakninger og koblinger. Vibrasjonen som bilen utsettes for når man kjører på ujevne veier, fører til at klemmer og fester løsner over tid. Dette fører til at det kan komme inn luft.
 • Reparasjoner. Hvis du har byttet stempler, sylindere, rør eller slanger, må du lufte ut av bremsesystemet med en gang. Det kommer luft inn i systemet når disse delene blir demontert, og den forsvinner ikke av seg selv når de monteres igjen.

Hvordan vet du når bremsene må luftes?

Det er noen karakteristiske tegn som opptrer i forbindelse med dette problemet. Når du trykker på bremsepedalen, merker du at motstanden er betydelig redusert. Noen ganger må du trykke på pedalen flere ganger for at bremsene skal virke. Med hvert trykk blir pedalen litt stivere. Noen ganger starter ikke bremsingen i det hele tatt før pedalen er trykket nesten helt inn. Bremsestrekningen vil slik bli betydelig lengre enn vanlig.

Hvis du legger merke til selv ett av disse symptomene må du lufte bremsene.

Slik forbereder du bilen din når du skal lufte bremsene

Rekkefølgen av trinnene som må utføres for å få luften ut av bremseslangene varierer, og er avhengig av merke og bilmodell. Det avhenger også av strukturen til bremsesystemet og om det er ytterligere enheter og deler. Derfor må du lese nøye gjennom bilens brukerhåndbok før du starter på prosedyren. Den skal ha en detaljert beskrivelse av luftingen for din spesifikke modell. I noen tilfeller, hvis det er mye elektronisk utstyr i bilen din, vil du ikke kunne utføre dette uten profesjonell hjelp.

Verktøyet til bremseluftingen

Klargjør verktøyet til bremseluftingen og annet nødvendig utstyr og tilbehør.

 Du vil trenge: 
 • En ren, stabil beholder, fortrinnsvis gjennomsiktig, til den drenerte væsken.
 • En gjennomsiktig slange med en diameter som passer til bremselufteskruen, samt en pipe- eller ringnøkkel for å skru ut sistnevnte.
 • WD-40 spray. Den vil hjelpe deg når du skal skru ut fester og koblinger som sitter fast.
 • Hjulkryss og en jekk, i tilfelle du må fjerne hjul for å komme til hjulsylinderne (bremsekaliperne).
 • Hjulstoppere. Det kan være nødvendig å sikre at bilen står stødig, men for noen bilmodeller anbefales det ikke å bruke parkeringsbremsen når bremsene luftes.
 • Bremsevæske av samme type som den som allerede er i bilen din.

Detaljer om prosedyren for lufting av bremsene for forskjellige bilmodeller.

 Rekkefølgen til trinnene avhenger av følgende: 
 1. Bremseventilen på bakakselen. Disse er vanligvis montert på nyttekjøretøy og personbiler fra eldre generasjoner. Ved visse veiforhold hindrer den at bremsevæsken overføres til bakhjulene. Derfor må du ikke avlaste bakakselen ved å heise den opp med heis eller jekk når du skal lufte bremsene riktig i disse bilene.
 2. Plasseringen til bremsekretsene. Prosedyren innebærer at luften fjernes fra hver bremsemekanisme. Luften fjernes først fra en bremsekrets og så fra den andre. Om kretsene er plassert diagonalt, bør du begynne med bremsemekanismen lengst vekk fra hovedbremsesylinderen, den er som oftest ved det høyre hjulet bak. Deretter fortsetter du ved det venstre hjulet foran, så ved det venstre bak og til slutt til høyre foran.
  Om kretsene er plassert parallelt og forbinder bak- og forhjul, bør systemet luftes i sirkel. Først fjernes luften fra den bakre bremsemekanisme lengst vekk fra hovedbremsesylinderen, så fra den andre bakre bremsemekanismen. Etter det fortsetter du ved forhjulene.

Merk: Rekkefølgen for lufting av bremsene er individuelt for hver modell, da det avhenger av hvordan bremsesystemet er utformet. Les derfor alltid brukerhåndboken nøye før du starter.

 1. Når bilen har ABS-bremser. Dette systemet forhindrer at hjulene låses under bremsing, slik at bilen ikke begynner å skli. Det er montert i de fleste nyere biler. Med ABS-bremser unngår du å miste kontrollen ved nødbremsing eller når du prøver å stoppe på glatte veier. Dette systemet har en bremsetrykkmodulator, og luft må fjernes fra den også.
Når bilen har ABS-bremser
 1. Hydraulisk pumpe i stedet for bremseforsterker med vakuum. Det finner man i BMW 7-serien (E32), Nissan Cedric Y32, Toyota Land Cruiser 105, Mitsubishi Pajero III og andre biler. I enkelte biler brukes det i tillegg til vakuumforsterker. I så tilfelle må du skru på pumpen for å fjerne luften.
 2. Tilleggsfunksjoner. Om bilen din er utstyrt med for eksempel en elektronisk stabilisator, er det best å få hjelp på et verksted når du må få luft ut av bremseslangene. Du bør også overlate denne jobben til profesjonelle hvis det er plassert ABS-enheter i forskjellige deler av bilen. I slike tilfeller må det brukes en feilkodeleser og prosedyren startes med en egen programvare. Toyota Land Cruiser 200, BMW X5 og andre biler er blant slike modeller.

Slik lufter du bremsene på en bil uten ABS

 1. Skru av tanklokket.
 2. Fyll bremsevæske til maksmerket.
 3. Hell litt væske i dreneringstanken.
 4. Koble slangen til bremselufteskruen, og plasser den andre enden i dreneringstanken med væske.
 5. Be noen om å trykke på bremsepedalen flere ganger på rad, og så trykke den så langt inn som det går.
 6. Skru samtidig ut lufteskruen for å la væsken strømme gjennom slangen.
 7. Be hjelperen din om å trykke pedalen helt inn.
 8. Følg med på væsken som renner ut av lufteskruen. Det vil være bobler i den.
 9. Skru lufteskruen inn igjen. Deretter kan hjelperen slippe opp pedalen.
 10. Gjenta denne prosedyren 4–5 ganger for hver bremsemekanisme.
 11. Ikke glem å følge med på væskenivået i tanken og fylle det opp til maksnivået.
 12. Mens du utfører jobben må du sørge for at det ikke kommer bremsevæske på karosseriet. Den inneholder komponenter som er skadelige for lakken. Du må også passe på at det ikke kommer noe av den på bremseklossene. Om det skjer, må de byttes.

Slik lufter du bremsene når bilen har ABS

 For å foreta bremselufting for biler der ABS-enhetene kombineres med en modul, følger du disse trinnene: 
 1. Fjern ABS-sikringen.
 2. Følg alle stegene ovenfor.
 3. Sett tilbake sikringen.
 4. Sjekk at varsellampen for ABS-feil ikke lyser på dashbordet.

Slik lufter du bremsene til biler med hydraulisk bremseforsterkerpumpe

Slik lufter du bremsene til biler med hydraulisk bremseforsterkerpumpe
 Gjør følgende: 
 1. Fjern ABS-sikringen fra monteringspunktet.
 2. Koble slangen til lufteskruen. Plasser den andre enden i dreneringstanken som er fylt med bremsevæske.
 3. Be hjelperen din om å trykke bremsepedalen helt inn. I dette tilfellet er det ikke behov for å trykke den inn flere ganger først.
 4. Be hjelperen om å skru på tenningen ved å vri nøkkelen til den respektive posisjonen. Dette vil aktivere pumpen.
 5. Vent til pumpen har fjernet all luft fra anlegget. Det vil si, til væsken som renner ut av lufteskruen ikke har bobler lenger.
 6. Gjenta prosedyren for hver hjulsylinder (bremsekaliper).
 7. Sjekk væskenivået i tanken. Fyll opp til maksnivået før hver syklus samt etter at du har fullført luftingen.
 8. Be hjelperen din om å skru av tenningen.
 9. Sett sikringen tilbake på plass. Sjekk at varsellampen for ABS-feil ikke lyser på dashbordet.

Slik kan du lufte bremsene uten noen hjelper

Om du ikke har noen til å hjelpe deg, kan du utføre prosedyren selv.

 Det finnes flere metoder: 
 1. Luftingen utføres på samme måte som når du har en hjelper, men du bør bruke en gassfjær til å holde pedalen inne. Du kan midlertidig fjerne og bruke en fra panseret eller bagasjeluken. For å gjøre arbeidet enklere, kan du kjøpe et spesielt sett til å lufte bremsene med. Settet inkluderer pakninger, adaptere, slanger og en dreneringstank. Det er veldig praktisk at tanken er utstyrt med en kraftig magnet, som gjør det mulig å feste den hvor som helst på karosseriet og forhindrer at tanken snus opp ned slik at det renner ut væske.
 2. Lufting med en spesiell vakuumpumpe. Dette utføres på følgende måte: fyll tanken med væske til maksnivået. Koble pumpeslangen til lufteskruen på hjulsylinderen (bremsekaliperen) du arbeider med. Væsken som suges inn av pumpen samles i en spesiell tank, og luften fjernes.
 3. Lufting ved at det bygges opp trykk ekspansjonstanken. Du kan trenge mer utstyr til dette, som sprøyter, små manuelle kompressorer og annet utstyr. Driftsprinsippet er at det tilføres luft og bremsevæske til ekspansjonstanken under trykk. Dette gjør at væsken sirkulerer i rørene, og erstatter prosessen med å trykke inn bremsepedalen. Resten av prosessen er akkurat som en standard lufteprosedyre, bremsevæsken med luftbobler dreneres via slangen som er koblet til lufteskruen på hjulsylinderen (bremsekaliperen).

Konklusjon

Alle feilfunksjoner i bremsesystemet må fikses umiddelbart. Det skal ikke være noe luft i systemet. Derfor må du lufte bremsene i følge med våre anbefalinger så fort du mistenker at det er luft i systemet.