Det lekker olje fra bilen: årsaker, konsekvenser og løsninger

Det lekker olje fra bilen: årsaker, konsekvenser og løsninger

Motorolje har meget viktige funksjoner. Den danner en film på overflaten av delene i motoren for å hindre slitasje, leder bort varme fra bevegelige elementer og beskytter dem mot korrosjon. I tillegg rengjør den motoren. Det er farlig for motoren hvis den ikke har nok smøremiddel. I denne artikkelen ser vi på grunner til at det kan lekke olje, forteller deg hvor du kan se etter defekter og finner ut om det er trygt å kjøre en bil med oljelekkasje.

Årsaker til at det lekker olje fra bilen

 De vanligste årsakene til at det lekker olje fra bilen er: 

Slitte pakninger

Pakninger, tetninger og o-ringer er vanligvis laget av gummi, som med tiden mister de opprinnelige egenskapene og blir mindre elastiske. Resultatet er at bilen får oljelekkasjer i områdene hvor disse delene tetter mellomrommene mellom forskjellige enheter og deler.

Årsaker til at det lekker olje fra bilen

Løsning:

 • Inspiser ventildekselet. Spor av olje i området hvor det er i kontakt med topplokket, tyder på at pakningen ikke er i orden lenger. Bytt den.
 • Kontroller forbindelsen mellom motorblokken og topplokket. Dersom det lekker her, kan det være på grunn av at motoren har blitt overopphetet, noe som har ført til at motorblokken og topplokket er blitt deformert, og til at pakningen er blitt defekt.
 • Skru av lokket til kjølevæsketanken og se om det er spor av olje i den. Hvis det er det, er dette også et tegn på at forbindelsen mellom motorblokken og topplokket ikke er tett lenger.
 • Undersøk oljepåfyllingsstussen. Dersom det er hvitt skum på den, tyder det på at det kommer kjølevæske inn i smøresystemet.
 • Bytt ut pakningen til topplokket. Dette må du få gjort på et verksted, i og med at det er lite trolig at det er nok å bare bytte ut pakningen, sannsynligvis må også kontaktflatene slipes.
 • Sjekk festepunktet til fordeleren. Bytt ut oljepakningen eller o-ringen hvis du finner en lekkasje.
 • Sjekk oljefilteret. Dersom det lekker olje fra under pakningen til filteret, kan du forsøke å fikse problemet ved å stramme delen bedre til. Bytt ut komponenten hvis det ikke hjelper.
 • Kontroller tetningene til veivhuset. De kan bli defekte på grunn av økt gasstrykk i veivhuset eller monteringsfeil. Monter de nye delene. Merk: Du vil måtte ta fra hverandre motoren i løpet av denne arbeidsprosessen. Derfor anbefales det også å bytte oljepakningene til kamakselen.

Kontroller tetningene til veivhuset

Økt trykk i systemet

Det kan samles opp forurensning i deler av systemet, noe som fører til at enkelte kanaler i smøresystemet blir trangere, noe som leder til at trykket øker på disse stedene. Det siste kan også være et resultat av at ventilasjonskomponentene til veivhuset er tette, dette fører til at det kommer eksosgass inn i smøresystemet. Resultatet er at oljen presses gjennom pakninger og forbindelser. Noen ganger er årsaken til problemet at det er fylt på for mye olje med for høy viskositet.

Løsning:

 • Mål trykket i smøresystemet med en trykkmåler. Hvis trykket er høyere enn normalt, fortsetter du til neste trinn.
 • Tenk på sist gang du byttet olje. Bytt oljen og oljefilteret hvis bilen har gått omtrent 15 000 km siden den gangen.
 • Pass på at du bruker produkter med viskositeten som er anbefalt av produsenten. Hvis den er høyere enn normalt, kan trykket øke.
 • Skyll smøresystemet. Dette gjør du ved å helle et spesielt middel i oljepåfyllingsstussen, starte motoren og la den gå på tomgang en stund. Deretter tapper du av væsken, bytter filteret og fyller på ny olje.
 • Kontroller oljenivået. Dersom det overskrider det fastsatte nivået, må du fjerne den overflødige mengden med spesielt vakuumutstyr eller tappe den ut via oljepluggen.
 • Fjern og inspiser trykkventilen. Rengjør den. Kontroller at låsemekanismen beveger seg fritt. Dersom den står fast, må du bytte ut ventilen eller hele pumpeenheten.
 • Varm opp motoren til driftstemperatur. Fjern oljefilterdekselet og dekk hullet med hånden. Be noen hjelpe deg med å trykke flere ganger på gasspedalen for å få motorturtallet opp i 2000–2500 omdreininger. Dersom du føler trykkøkning når turtallet øker, er det noe galt med ventilasjonen til veivhuset. Sett bilen på verksted, slik at mekanikerne kan reparere den. Spesialistene vil rengjøre komponentene, og ved behov, bytte ut veivhusventilen og oljeutskilleren.

Kontroller oljenivået

Monteringsfeil

Hvis boltene strammes feil eller i feil rekkefølge, kan det føre til at pakningen blir deformert eller sprekker. I tillegg kan pakningen bli ødelagt hvis det brukes tetningsmasser eller klebemiddel til å feste den.

Løsning:

Bytt ut tetningene og pakningene. Overhold dreiemomentet som produsenten har oppgitt. Skru inn festene i henhold til layoutet i servicehåndboken for bilen. Bruk spesialverktøy til å montere oljepakninger med.

Mekanisk skade

Det kan være forårsaket av at det er kommet inn fremmedlegemer, eller av støt, som bunnpannen er mest utsatt for.

Mekanisk skade

Løsning:

 • Tett sprekken med kaldsveising.
 • Ta bilen til et verksted for å få bunnpannen sveiset.
 • Monter et deksel under bunnpannen. Hvis du kjører ofte i terrenget eller på veier med dårlig kvalitet, kan et slikt deksel hjelpe deg med å unngå mange problemer.

Løse festeelementer

Noen av festelementene kan løsne hvis du kjører på dårlige veier eller hvis bilen vibrerer kraftig på grunn av, for eksempel, slitte komponenter i opphenget. Ofte kan det lekke olje fra under dem.

Løsning:

Stram klemmer og fester. Bytt dem ut om nødvendig.

Grunnen til at det er farlig når det lekker olje fra bilen

Slitasjen på deler som er i kontakt med hverandre øker på grunn at mangelen på smøremiddel. Først av alt har dette en negativ innvirkning på tilstanden til ventilspindelpakningen, noe som forverrer problemet. Faktisk kommer oljen, som det allerede er for lite av, inn i motorsylindrene, hvor den blir forbrent. Enda mindre smøring fører til at kamakselen og veivhuset samt stemplene i motoren blir blokkert og ødelagt. I noen tilfeller kan stempelstengene knekke på grunn av overoppheting.

I tillegg, hvis det lekker olje fra bilen, blir motoren tilsmusset og det samles opp smuss på den. Dette fører til at prosessen med varmeutveksling blir påvirket og øker belastningen på motoren – den kan bli overopphetet. Smøremiddelet kan samles opp i tennplugghullene, noe som fører til at tenningssystemet blir defekt. I tillegg kan oljen ødelegge isolasjonen på kablene under panseret og clutchelementer, den kan også gjøre at gummiholdere og -pakninger blir mykere og påvirke plastdeler.

Kan jeg kjøre med bilen hvis det lekker olje?

Hvis det er en stor lekkasjer, for eksempel hvis det er hull i bunnpannen, må du ikke kjøre med bilen. Da er det best å få tak i bilbergere. Du kan forsøke å utbedre små skader med tetningsmasse eller kaldsveising. Hold nøye øye med oljenivået hele veien til verkstedet. Fyll på når nivået er redusert, slik at det ikke kommer for lite olje til delene i motoren.

Kan jeg kjøre med bilen hvis det lekker olje

Kan en oljelekkasje føre til at bilen ikke vil starte?
En oljelekkasje vil normalt ikke påvirke om motoren starter eller ikke. Men i noen tilfeller, for eksempel hvis bilen har en oljenivåsensor, og nivået har sunket til et kritisk punkt, kan det hende at kjørecomputeren hindrer motoren i å starte.

Konklusjon

Levetiden til en motor er direkte avhengig av oljenivået. Derfor er enhver lekkasje farlig. Den må utbedres så snart du oppdager den. Det vil alltid være billigere å reparere en bil som lekker olje enn å overhale eller bytte ut hele motoren.