Slik sjekker du en turbolader

Slik sjekker du en turbolader

 Turbosjekk: 8 enkle trinn 
 1. Lytt til motoren når den er kald.

  Hvis du hører brumming fra turboen når den er i gang, er det trolig på grunn av slitte lager. Metalliske gnisselyder, som er forårsaket av at ledeskovlene kommer borti turbinhuset, er tegn på den samme feilen.

 2. Se etter oljeflekker på turbinhuset.

  Hvis du ser flekker rundt turbinhjulet, er det trolig på grunn av at turboladeren er defekt. Hvis du imidlertid finner oljeflekker på forbindelsen til eksosrøret eller i tilførselrøret for luft, kan det være noe galt med motoren eller ventilasjonssystemet til veivhuset.

 3. Kontroller fargen på eksosen.

  Hvis turboen er slitt, vil det komme olje inn i innsugningsrøret sammen med ladeluften, som så vil bli forbrent i forbrenningskamrene til motoren. Det vil føre til at eksosen blir sort.

 4. Skann systemet med et spesialverktøy.

  For å utføre diagnosen, trenger du et adapter, den riktige programvaren og en PC eller smarttelefon. Alle målingene utføres mens motoren går på tomgang. Du finner inngående informasjon om denne diagnosemetoden i brukerhåndboken for diagnoseadapteret.

 5. Fjern turboen fra bilen din og kontroller om det er slark i akselen.

  Ta tak i enden av akselen og forsøk å bevege den fra side til side. Det skal ikke være mer enn 1 mm slark. Akselen skal ikke bevege seg langs huset.

 6. Se over skovlene og veggene til turboladeren.

  De siste skal ha skarpe og jevne kanter som ikke er ru, slitte eller har hakk. Veggene skal ikke ha noen merker som tyder på kontakt med skovlene.

 7. Pass på at aktuatoren og sensorene fungerer som de skal.

  Det må ikke være noen bulker i aktuatorhuset og ingen rustflekker på toppen av stangen. Kontroller at membranen fortsatt er hel. Løft stangen til den øvre posisjonen og lukk åpningen med en finger. Så slipper du stangen. Den skal ikke bevege på seg så lenge åpningen er lukket. Så snart du fjerner fingeren, skal stangen gå tilbake til utgangsposisjonen. Kontroller den elektriske delen til aktuatoren med et multimeter.

 8. Kontroller at ledeskovlkransen ikke er fastkilt hvis du har en variabel geometri-turbo.

  Skovlene skal bevege seg fritt. Diagnoser enheten med en luftkompressor og en trykkmåler. Hvis skovlringen er intakt, vil aktuatoren bevege seg fritt ved et trykk på rundt 0,6–0,7 bar.