Slik sjekker du tenningen

Slik sjekker du tenningen

Tenningen er systemet som starter motoren. Hovedelementene i systemet er et batteri, tenningsbryter, elektronisk kontrollenhet, tennspoler, spenningsledere og tennplugger eller glødeplugger. Vi anbefaler at du sjekker tilstanden til disse elementene jevnlig, slik at du unngår motorsvikt eller startproblemer. I denne artikkelen vil vi omtale de vanligste årsakene til defekter og forklare hvordan de kan utbedres.

6 tegn på feil i tenningssystemet

  1. Motoren starter ikke. Dette forekommer som regel på vinteren når motoroljen blir tykkere fordi det er kaldt, og batteriet blir raskere utladet. Tennpluggene kan bli oversvømte av bensin hvis du forsøker å starte bilen flere ganger uten hell. I så tilfelle må de byttes.
  2. Ujevn tomgang. Dette kan være forårsaket av skadede spenningsledere eller kortslutning i tennspolen. Dersom det brukes et slitt batteri, vil det ofte redusere levetiden til disse elementene.
  3. Motoren går ujevnt ved akselerasjon. Dette skyldes ofte vann som er kommet inn i tennspolen, tennpluggene eller spenningslederne. Dette kan for eksempel skje etter høytrykksspyling av motorrommet.
  4. Smell fra inntaksmanifolden eller lyddemperen. Dette skjer på grunn av feiljustert tenning etter dårlig utført reparasjonsarbeid. Imidlertid kan også tennplugger med feil varmeverdi føre til uvedkommende lyder.
  5. Økt forbruk av drivstoff. Vanligvis forårsakes dette av dårlig kontakt på spenningslederne eller skadet isolering som gjør at de blir ødelagt. Dette fører til ustabil strømtilførsel.
  6. Feil på elektrisk utstyr. Dette kan skje om tenningsbryteren er ødelagt som følge av brannskadde elektriske kontakter. Den kan imidlertid også være skadet på grunn av uforsiktig bruk eller tyveriforsøk.

Slik undersøker du elementene i tenningssystemet

  • Tennplugger. Du kan inspisere dem visuelt eller ved hjelp av et multimeter. Bruk en passende tennpluggnøkkel til å skru ut tennpluggen og sjekk deretter hvordan den ser ut. Den ytre isolasjonen bør ikke ha noen defekter og det skal ikke være belegg på elektroden. I tillegg skal mellomrommet mellom sideelektrodene og midtelektrodene være innenfor de angitte verdiene. Koble den ene føleren til multimeteret til gjengene og det andre til elektroden. Om apparatet viser en motstand på over 6 kΩ, må tennpluggen byttes.

Tennplugger.

  • Tennspoler. Sørg for at tilkoblingen er stram. Hvis det er sprekker eller spor av sot på tennspolen, betyr det at den må byttes. Bruk en ohmmåler eller oscilloskop til å måle motstanden. Du finner anbefalte verdier i håndboken for bilen. For hovedviklingen bør denne verdien være rundt 1 Ω, og opptil 20 kΩ for den sekundære.

Tennspoler.

  • Fordelerlokket. Du må jevnlig sjekke om det er sprekker, termisk skade eller dårlig kontakt mellom børster og rotor. Rengjør det godt før sjekken.

Fordelerlokket.

  • Tenningsledere. Sjekk om det er sprekker, bøyninger og slitasje, for å sikre at isolasjonen er intakt. Om du kan se gnister ved delene i mørket mens motoren er i gang, betyr det at isolasjonen er skadet. Du trenger et multimeter for å kunne utføre en mer nøyaktig undersøkelse. Motstanden til intakte ledninger skal ikke være mindre enn 10 kΩ.

Tenningsledere.

Årsaken til at det er farlig å ignorere disse feilene

Hvis tenningssystemet ikke fungerer som det skal, må feilen utbedres med en gang. I tillegg til startproblemer for motoren, vil du merke nedsatt kraft og økt drivstofforbruk. Motoren begynner å bli overopphetet regelmessig, noe som kan føre til dyre reparasjoner. I tillegg vil motoren gå ujevnt og lage uvanlige lyder.

Konklusjon

Levetiden til motoren avhenger direkte av tilstanden til tenningsanlegget. Følg AUTODOCs anbefalinger for å avsløre problemene i god tid og sørge for at bilen går godt og feilfritt.