Hva er MASC? Beskrivelse og driftprinsipp

Hva er MASC? Beskrivelse og driftprinsipp

MASC (Mitsubishi Active Stability Control/Mitsubishi Aktiv Stabilitetskontroll) er et stabilitetskontrollsystem for Mitsubishi. Det forhindrer skrens og gir bedre trekkraft og manøvrering på bilen.

Hvordan MASC fungerer

MASC avgjør faktisk retning på bilen ved å måle hjulhastigheten, girhastighetsraten, samt lateral og langsgående akselerasjonsrate. Sensorer overfører informasjon om rattvinkel, bremsevæsketrykk og posisjon på bremsepedal for å gi informasjon om førerens handlinger.

Om faktisk retning ikke stemmer overens med tiltenkt retning, begynner systemet å senke farten på hjulene individuelt og begrense motorens dreiemoment. ABS-pumpen og ventilene, som kan øke trykket i ønsket bremsekrets, brukes til å aktivere bremsene. Motorens dreiemoment begrenses ved å endre gasspedalens posisjon og/eller skru av drivstoffinjektorene.

Populære Mitsubishi-modeller utstyrt med MASC

Årsaker til feilfunksjon

  • Oksidering av ABS, samt på kontaktene til girhastighets- og lateral akselerasjonssensorene.
  • Feil i masselufttrykkssensoren. 
  • Ulike størrelser på dekkene.
  • Bruk av plassbesparende reservedekk.
  • Feil på rattvinkelsensoren.