Hva er PSM? Beskrivelse og driftprinsipp

Hva er PSM? Beskrivelse og driftprinsipp

PSM (Porsche Stability Management/Stabilitetskontroll) er et kontrollsystem for stabiliteten, som har blitt brukt på Porsche siden 1998. Til å begynne med ble dette tilbudt som ekstrautstyr. Siden 2003 har dette vært standard utstyr på alle modeller. Det gir bedre ytelse på noen viktige sikkerhetssystemer. Det forbedrer håndtering og stabilitet på bilen under kjøring, og gir pålitelig trekkraft på glatt føre.

Hvordan PSM fungerer

PSM sensorer overvåker følgende parametere:

 • bilens hastighet og retning
 • girhastighet
 • lateral akselerasjonsrate
 • rotasjonshastighet på hjulene
 • rattvinkel
 • posisjon på bremse- og gasspedaler

Om bilens faktiske retning avviker fra tiltenkt retning, vil systemet avgjøre hvilken aksel det skrensende hjulet tilhører og begynne å bremse på motsatt aksel. For å kunne gjøre dette, kobles ABS´ hydrauliske enhet til. Den pumper bremsevæske til tilhørende bremsekrets, som trigger bremsemekanismen. Slik vil bilens kjøreretning gjenopprettes. For å unngå skrens, kan PSM midlertidig begrense motorens dreiemoment.

I tillegg kontrollerer PSM driften på den elektroniske differensiallåsen på hjuldifferensialene. Den gjenfordeler dreiemomentet slik at hjulet med best grep mottar mest kraft. 

Populære Porsche modeller utstyrt med PSM

Årsaker til feilfunksjoner

 • Svikt i rattvinkel-sensoren.
 • Svikt i hydraulisk servostyringspumpe.
 • Svikt i ABS-sensorer.
 • Slitasje på ABS-pumpens motorbørster.
 • Batterifeil.